Input:

Základná dokumentácia o transferovom oceňovaní

10.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2 Základná dokumentácia o transferovom oceňovaní

Ing. Alena Zábojová

Platí pre všetkých ostatných daňovníkov, okrem daňovníkov uvedených vyššie, ktorí vedú skrátenú dokumentáciu alebo úplnú dokumentáciu.

Obsah základnej dokumentácie

Základnú dokumentáciu vedú daňovníci za zdaňovacie obdobie a skladá sa zo všeobecnej a špecifickej dokumentácie:

Všeobecná dokumentácia zahŕňa nasledovné informácie:

  • Identifikácia a právna forma jednotlivých členov skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry skupiny.

  • Všeobecný popis funkcií, ktoré vykonávajú jednotliví členovia skupiny a ich predpokladané riziká.

  • Špecifická dokumentácia zahŕňa nasledovné informácie:

  • Identifikáciu a právnu formu daňovníka, popis jeho organizačnej a vlastníckej štruktúry.

  • Popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňovníka, identifikáciu hospodárskeho odvetvia, obchodné vzťahy a aktivity daňovníka v hospodárskom odvetví.

  • Všeobecný popis funkcií, ktoré vykonáva daňovník, majetok, ktorý využíva a jeho predpokladané riziká.

  • Zoznam kontrolovaných transakcií, popis jednotlivých kontrolovaných transakcií daňovníka, ktorými sú identifikácia zmluvných strán kontrolovanej transakcie, peňažné vyjadrenie hodnoty transakcie a ďalšie informácie o kontrolovanej transakcii (obchodné podmienky a iné skutočnosti ovplyvňujúce kontrolované transakcie).

  • Popis systému transferového

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: