Input:

Základná dokumentácia o transferovom oceňovaní

10.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2 Základná dokumentácia o transferovom oceňovaní

Ing. Alena Zábojová

Základná dokumentácia sa v zmysle Usmernenia MF SR č. MF/019153/2018-724 vedie o:

 1. Významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorého celkové výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie presiahli 8 000 000 eur,
 2. Kontrolovanej cezhraničnej transakcii alebo skupine kontrolovaných cezhraničných transakcií, ktoré je možné zlúčiť podľa článku 2 bodu 4 Usmernenia, ak ročná hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií presiahla 1 000 000 eur,
 3. Významných tuzemských kontrolovaných transakcií daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani
 4. Nevýznamných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu

Obsah základnej dokumentácie

Základnú dokumentáciu vedú daňovníci za zdaňovacie obdobie a skladá sa zo všeobecnej a špecifickej dokumentácie:

Všeobecná dokumentácia zahŕňa nasledovné informácie:

 • Identifikácia a právna forma jednotlivých členov skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry skupiny.

 • Stručný popis funkcií, rizík a aktív jednotlivých členov skupiny

 • Všeobecný popis spôsobu financovania skupiny.

Špecifická dokumentácia zahŕňa nasledovné informácie:

 • Identifikáciu a právnu formu daňovníka, popis jeho organizačnej a vlastníckej štruktúry, popis organizačných jednotiek v rámci skupiny, ktorým sú členovia vedenia daňovníka podriadení v rámci organizačnej štruktúry skupiny.

 • Popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňovníka

 • Za každú kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií:

  1. Popis kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: